Vooral in de buitenbak is het samenspel van rijzand en onderlaag essentieel. De mate waarin een fundering drainage toelaat, is een doorslaggevend criterium voor de keus van het optimale rijzand. Met het allround zand stresan® A, waarvan alleen de bovenste laag waterdoorlatend is, hebt u helemaal geen drainagesysteem nodig. Hierbij is het met name van belang dat de bodem zo wordt gelegd dat deze met één tot twee procent schuin afloopt. Wanneer uw bak al is voorzien van een drainagesysteem, hebben wij rijbodems voor u die waterdoorlatend zijn. Daardoor is de bodem ook onder zeer slechte weersomstandigheden nog goed te berijden. Al naargelang de discipline van de ruitersport waar bij u het zwaartepunt op ligt, of dat nu springen, de dressuur, western-rijden of voltigeren is, kan de rijbodem met gecertificeerde toevoegmiddelen als vlies, zeefmateriaal en andere soorten zand nog verder worden geperfectioneerd.